Plumvee Broederij
chick hatchery Cluster Farming Ekrawfo

Het is ons doel om ééndagskuikens – vlees- en legkuikens - van hoge kwaliteit beschikbaar te stellen voor de Ghanese pluimvee markt. Met kwalitatieve, vruchtbare broedeieren met sterke genotypische en fenotypische kenmerken, die geleverd worden door goed gestructureerde legkip boerderijen uit Nederland. Hierdoor zijn we 100% zeker van de kwaliteit van de ééndagskuikens  die we als uitgangsmateriaal gebruiken. Momenteel zijn we bezig met de verbetering en uitbreiding van de broederij en verwachten in het laatste kwartaal van 2020 in operatie te gaan met een totaal capaciteit van 1.200.000 ééndagskuikens.

Ons doel is in overeenstemming met het “One District One Factory” beleid van de Ghanese regering, welke gericht is op het verstrekken van banen voor de lokale bevolking door productie in Ghana waardoor de kwaliteit van leven op een hoger niveau gebracht kan worden.
chicks hactching
Huidige status van de Ghanese pluimvee industrie

De Ghanese pluimvee markt is momenteel in volle expansie. Ongeveer 80% van alle ééndagskuikens, welke gebruikt worden door het gros van de pluimveehouders worden geïmporteerd uit Nederland. Dit geeft aan dat er een zeer grote vraag voor ééndagskuikens is in Ghana. Het grootste probleem met lokaal geproduceerde kuikens is de uitkomstkwaliteit en Cluster Farming richt zich op het produceren van een product zonder enige beperking met betrekking tot de kwaliteit en tegen een betaalbare prijs en betere handelsvoorwaarden zodat de pluimveehouders op alle niveaus op ons kunnen rekenen voor hun behoeften.