Social en economische impact

Een deel van de netto winst word geïnvesteerd in bouwkundige en infrastructuur voor de gemeenschap die betrokken is bij het project. CFH zal samen met de gemeenschap bepalen hoe het geld wordt gebruikt en op welke projecten. Deze fondsen kunnen worden gebruikt voor de bouw van huizen, sanitaire voorzieningen of een school zodat deze en volgende generaties hiervan kunnen profiteren. Dit is directe winst en betrokkenheid van en voor de gemeenschap.

De lokale gemeenschap voorziet in jonge werknemers voor de Hub farm en Satelliet farms.


Het berekenen van de social impact is gemakkelijk voor ons, als we alleen kijken naar de situatie op onze boerderij. Als gevolg van de sociale structuren die we tegenkwamen heeft elke werknemer zijn vrouw en hun kinderen in combinatie met broers en zussen en ouders, tot 10 personen zijn afhankelijk van elke werknemer. 1 hub + 30 satellieten = 353 medewerkers = een verschil voor 3.530 Ghanezen op een structurele basis.

De Cluster Farming aanpak zal worden gerepliceerd door heel Ghana in een periode van 5 jar, deels gefinancierd uit de opbrengst van de Hub farm en commerciële investeringen. We plannen de realisatie van 3 Hub farms met 300 Satelliet farms en maken zo een structureel verschil voor 10.590 Ghanezen binnen 5 jaar.

De grootste bijdrage die we tot nu toe hebben bemerkt is niet direct het aantal mensen die we tewerkstellen, maar de duur van de tewerkstelling. Door het realiseren van een solide inkomen gedurende verscheidene jaren, zal de gehele gemeenschap profiteren. Ze zullen meer uitgeven op een duurzame wijze waardoor een herverdeling van hun geld tegoed zal komen aan de gehele gemeenschap. Ons personeelsbestand is ook gelijkmatig verdeeld omdat we beginnen met het aannemen van mannelijke werknemers en aan het begin van de productie / kweek zullen we vrouwelijke werknemers toevoegen aan het aantal arbeidskrachten.