Training en opleiding

Wij willen mensen graag leren voor zichzelf te zorgen. Op proactieve wijze willen wij deze mensen en hun achterban ondersteuning aanbieden. Dit doen wij door middel van scholing, hulp bieden bij het opzetten van een bedrijf of samenwerking met ervaren personen. Wij hopen dat mensen zichzelf hiermee op een verstandige manier kunnen ontplooien en er een betere economische en sociale situatie zal ontstaan.

PUM leraar op de Hub Farm

Workshop voor studenten

In de toekomst hopen wij niet alleen een bijdrage te hebben geleverd aan de verbetering van sociale en economische ontwikkeling, maar ook meer krachten te hebben gebundeld om tot een effectief antwoord te komen op de grote uitdagingen waar Ghana voor staat om de grote werkeloosheid op dit continent een halt toe te roepen en nieuwe generaties perspectief te bieden. Deze punten blijven onverminderd van groot belang.

Hier in Ghana is veel werkloosheid onder de jeugd. Dat zal met de komst van meer jongeren alleen maar toenemen. Tenzij er meer werkgelegenheid en betere scholing komt. Er is zoveel menselijk kapitaal beschikbaar in dit land, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en opleiding is van essentieel belang voor sociale ontwikkeling en economische groei. Adequaat onderwijs in praktische en technische vaardigheden is de belangrijkste uitdaging voor ontwikkeling in Ghana.